Termeni și Condiții

TERMENI & CONDIȚII

Site-ul www.placari-pereti.ro este deținut și administrat de societatea S.C. REDLINE CONTRACT FURNITURE S.R.L., având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare RO33696600, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/11902/2014, cu sediul în Str. Cozla nr. 3, bl B1A, sc. 5, ap. 211, București, și punct de lucru producție/depozit: Str. Elizeului nr. 49D, Tulcea.Tel.: (+40) 728363057; E-mail: office@redlinecontract.com.

Navigarea pe site-ul www.placari-pereti.ro urmată de Comandă echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor de mai jos de către orice Client.

SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui site, precum și Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabila.

În caz de divergență sau neînțelegeri între SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL și Client, se vor aplica Termenii și condițiile valabile la momentul Comenzii.

Definiții

SITE - Domeniu www.placari-pereti.ro și subdomeniile acestuia.

CONȚINUT are următoarea definiție:

 • toate informațiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;
 • conținutul oricărui e-mail trimis UTILIZATORILOR sau CLIENȚILOR săi de către SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat sau colaborator al SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL, UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL într-o anumită perioadă;

Utilizator – orice persoană care vizitează site-ul www.placari-pereti.ro 

Client - persoană fizică / persoană juridică ce efectuează o Comandă.

Date cu caracter personal - Orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoană vizată”); în principiu, reprezintă date personale: numele și prenumele persoanei, domiciliu, adresa de email, CNP-ul, numărul de telefon, coduri de identificare client/identificator online, date de localizare etc.;

Produse și Servicii - orice produs sau serviciu menționat în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Clientului.

Comandă - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client prin care Clientul își exprimă intenția de a achiziționa anumite Produse și Servicii și să facă plata acestora.

Vânzător – societatea S.C. REDLINE CONTRACT FURNITURE S.R.L, având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare RO33696600, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/11902/2014, cu sediul în Str. Cozla nr. 3, bl B1A, sc. 5, ap. 211, București, și punct de lucru producție/depozit: Str. Elizeului nr. 49D, Tulcea.

Contract - o Comandă confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele și Serviciile iar Clientul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse și Servicii.

Curier – orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid.

Drepturile de proprietate Intelectuală 

Conținutul site-ului www.placari-pereti.ro: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL și este aparat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. www.placari-pereti.ro și logo-ul www.placari-pereti.ro sunt mărci înregistrate ale SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL.

În cazul în care ați observat o încălcare a drepturilor de autor pe site-ul www.placari-pereti.ro vă rog să sesizați la adresa office@redlinecontract.com 

SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL poate oferi Utilizatorului/Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul/conținuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord și doar pentru persoană/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conținuturi, fără a putea utiliza alte conținuturi ale site-ului www.placari-pereti.ro.

Utilizarea pe www.placari-pereti.ro a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectiva. SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea conținutului site-ului.

Exonerarea de răspundere

SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL nu garantează ca site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la www.placari-pereti.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari.

Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL este liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

Informațiile incluse pe www.placari-pereti.ro au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credință, din surse pe care Vânzătorul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidență Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștința Vânzătorului la adresa office@redlinecontract.com, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.

SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL își rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse și Servicii care sunt afișate pe site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezintă prețuri evident eronate/derizorii pentru produse (prețuri pe care le poate aprecia ca fiind eronate/derizorii orice cumpărător cu un nivel mediu de pregătire).

SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL, în calitate de organizator al campaniilor promoționale, nu își asumă răspunderea pentru pierderile sau deteriorările voucherului campaniei, nu este responsabilă pentru voucherele falsificate sau deteriorate și își rezervă dreptul de a anula voucherul utilizat la achiziție ori de a scădea valoarea acestuia din valoarea de rambursat, în cazul returnării conform legii, a unui produs participant în campania respectivă.

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

Limita accesului la site

Utilizatorii site-ului www.placari-pereti.ro pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legătură cu www.placari-pereti.ro, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice, ori în numele oricărei alte entități, vor fi raportate organelor abilitate. 

SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL nu își asumă responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente care implică texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori, se consideră că respectivul Utilizator garantează originalitatea lor și acordă www.placari-pereti.ro și afiliaților/asociaților săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează ca are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau îl transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terțe entități fizice sau juridice.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele și prenumele, sexul, data și locul nașterii, datele din actele de stare civilă, telefon/fax, adresa (domiciliu/reședința), e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională, situație familială, situație economico-financiară, date privind bunurile deținute, obișnuințe/preferințe/comportament, imagine, voce, date de geo localizare/date de trafic.

Atunci cand un Utilizator își creează un cont pe www.placari-pereti.ro, va primi comunicări comerciale din partea www.placari-pereti.ro doar în măsura în care și-a dat consimțământul expres, selectând opțiunea corespunzătoare.

Datele colectate cu privire la newslettere și alerte sunt confidențiale. 

SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL va putea selecta Utilizatorii cărora le va trimite newslettere și alerte. 

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiară, reclamă, marketing, publicitate, statistică, servicii de comunicații electronice, informarea Clienților privind situația contului lor de pe www.placari-pereti.ro, informarea Clienților privind evoluția și starea Comenzilor.

Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiționată ca aceste date să fie incluse în baza de date a SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL și cu utilizarea și prelucrarea de către www.placari-pereti.ro, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitând-se la furnizori de servicii de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare.

Clienților le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale. Clienții au dreptul de a solicita ștergerea totală sau parțiala a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate și datate, înaintată către sediul SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL.

Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorarii Comenzilor.

În cazul în care Clientul își modifică prin utilizarea formularelor de pe site datele personale livrate deja către www.placari-pereti.ro și există Comenzi în derulare, Comenzile își păstrează datele de la momentul plasării Comenzii iar livrarea produselor se va face luând-se în considerare datele nou modificate.

SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulga unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate tine răspunzător pe SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL pentru niciun fel de prejudiciu. 

Folosirea Cookie-urilor

www.placari-pereti.ro folosește Cookie-uri pentru a va oferi o experiență cat mai plăcută pe site-ul nostru. 

Newslettere și alerte

În momentul în care, Clientul își creează un Cont pe Site, acceptând Documentul (Termeni și Condiții), acesta are dreptul de a-si exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newslettere si/sau alerte din partea SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL prin modalitate electronică si/sau telefonicp, incluzând și comunicări prin e-mail, mesaje scurte (SMS) sau prin anunțuri pe site.

Datele preluate de la Client în scopul expedierii newslettere-lor si/sau alertelor, pot și vor fi folosite de către SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL în limitele Politicii de confidențialitate.

Renunțarea la primirea newslettere-lor si/sau alertelor de către Client se poate face în orice moment:

 • Folosind legătura special destinata din cadrul oricăror newslettere si/sau alerte primite (în partea de jos a e-mail-ului în secțiunea „Click aici pentru dezabonare”), acolo unde aceasta opțiune este tehnic posibila;
 • Prin contactarea SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL la datele de mai sus și fără nicio obligație ulterioară a vreunei parți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

Retragerea consimțământului cu privire la primirea newsletter-lor si/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul document și se produce efecte doar pentru viitor ulterior comunicării intenției de retragere.

SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL își rezervă atat dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere si/sau alerte, cat și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Client care si-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere si/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.

Înregistrarea ca Utilizator

Pentru crearea unui cont pe site-ul www.placari-pereti.ro, Utilizatorul este obligat să folosească o adresă de e-mail valida. SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL poate refuza cererea de înregistrare în situațiile în care constată ca a utilizat informații neconforme cu realitatea sau folosește serviciile într-un mod neconform.

Prețul

Prețul final platit de Client este format din prețul produsului + cheltuielile de expediție. Preturile de livrare sunt detaliate pe site.

Toate preturile aferente produselor și serviciilor comercializate prin intermediul site-ului www.placari-pereti.ro sunt exprimate în Lei și conțin T.V.A., astfel, în ceea ce privește produsele și serviciile T.V.A. este în procent de 19%.

Comanda

Prin finalizarea Comenzii Clientul garantează ca toate datele furnizate sunt reale și corecte, în caz contrar ar putea suporta consecințele acestor erori (Comandă întârziata, transmisă greșit etc).

SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL nu poate fi tras la răspundere pentru informații introduse eronat, din care pot decurge întârzieri de livrare. În acest context, toate taxele de transport efectuat în vederea reexpedierii Comenzii vor cădea în sarcina Clientului.

Prin finalizarea Comenzii, Clientul se declară de acord ca un reprezentant SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL să îl contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de către Parți (e-mail/telefon) pentru confirmarea personală a Comenzii.

SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL poate refuza o Comandă în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a există obligații intre parți și fără ca o parte să poată pretinde daune, pentru următoarele situații:

 • eșuarea / invalidarea tranzacției online;
 • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului / a tranzacției;
 • date incomplete sau incorecte ale Clientului;
 • activitatea Clientului poate produce daune site-ului placari-pereti.ro/partenerilor;
 • livrări consecutiv eșuate;
 • alte motive obiective: în cazul în care Clientul nu garantează ca modul de plată este valid și ca nu este obținut printr-o metodă frauduloasă sau există suspiciuni cu privire la modalitatea de plata.

Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea în completarea de către Client a formularelor din site pentru finalizarea Comenzii. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site.

Facturare – plăți

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Client o factură pentru Produsele și Serviciile livrate, obligația Clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Plata se poate face ramburs, Card sau transfer bancar (ordin de plata) în contul menționat pe factura fiscală.

Pentru plățile cu OP, tranzacția va apărea pe extrasul de cont al clientului.

Garanție

Pentru produsele achiziționate din magazinul online www.placari-pereti.ro garanția produselor este de 24 de luni de la data livrării, pentru următoarele:

 • produse defecte
 • produse deteriorate din alte cauze decât cele menționate mai jos, generate de o utilizare defectuoasă asupra produselor, contrar instrucțiunilor de întreținere conformă.

Instrucțiuni de întreținere conformă a produselor livrate de www.placari-pereti.ro:

 • Plasarea/montajul produselor la distanță de sursele de căldură directe și indirecte (bătaia soarelui) și menținerea unei temperaturi constante în casă, cu o umiditate de 40-50%.
 • Curățarea sau îndepartarea prafului se va realiza întotdeauna cu lavete moi, din material textil sau microfibră, pentru a nu zgâria suprafețele.
 • Pentru îndepărtarea petelor de pe HPL se va folosi apă și săpun.
 • Pentru suprafetele cu finisaj din furnir de lemn se vor folosi produse de curățare speciale pentru lemn.
 • Este recomandată evitarea produselor de curățare ce conțin alcool, amoniac sau acetonă.

www.placari-pereti.ro NU oferă garanție Clienților: 

 • după expirarea perioadei pentru care Producătorul oferă garanție produsului;  
 • în cazul în care produsul este utilizat/folosit neconform sau are deteriorări cauzate în urma montajului, întreținerii sau altor acțiuni de către Client.

Toate celelalte prevederi cuprinse în legislația în vigoare, referitoare la garantarea produselor vândute, sunt valabile. Drepturile Clienților sunt cele prevăzute în legislația în domeniu. Garanția nu se extinde asupra eventualelor daune cauzate de folosirea produsului.

Livrare

Livrarea produselor este disponibilă în toată țara într-un interval de 3-45 zile, în funcție de stocul disponibil și timpul de aprovizionare și producție. Data estimată de livrare poate varia în funcție de produsul comandat.

Transportul este GRATUIT pentru toate comenzile lansate pe www.placari-pereti.ro  

Montajul NU este inclus în prețul produselor.

Condiții de livrare

La solicitarea SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL sau a Curierului, Clientul va face dovada identității sale, dacă e necesar prin una sau mai multe acte emise de autorități oficiale și va comunica numărul de Comandă atribuit de către Vânzător.

În cazul în care Clientul se află în imposibilitatea recepționarii Comenzii în mod personal, Comanda va fi lăsată la adresa precizată doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării către Curier, a numărului Comenzii.

Nicio cerere de livrare a unei Comenzi nu va putea fi onorată dacă Clientul nu îndeplinește condițiile de mai sus.

În cazul livrării la locul de muncă al Clientului, caz în care Curierul nu poate avea acces în locația respectivă, Clientul trebuie să se asigure că poate recepționa Comanda.

Clientul va fi contactat telefonic de către Curier în prealabil pentru a obține confirmarea prezentei acestuia la adresa și ora selectate în momentul validării Comenzii pe site.

Clientul se obligă să fie prezent la adresa de livrare indicată, în intervalul orar selectat, în caz contrar acesta va suporta taxa de transport aferentă unei posibile noi livrări. Intervalul orar va putea fi modificat, ulterior selectării, doar cu acordul Curierului.

Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL la momentul predării produselor Comandate către Client la adresa selectată de acesta la momentul plasării Comenzii.

Recepția produselor

Clientul se obligă să semneze bonul de livrare (AWB), sau prezentat de către Curier la livrarea produselor comandate, la care este anexată și factura fiscală ce conține toate informațiile despre produsele livrate (denumire produs, cantitate, preț). De asemenea, Clientul va verifica dacă produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menționate în mod olograf pe bonul de livrare, pentru a putea fi luate în considerare.

Prin semnarea bonului de livrare Clientul recunoaște primirea în bune condiții și în totalitate a produselor Comandate.

Condiții de livrare

Transportul este asigurat până la intrarea în imobil. Nu intră în sarcina livratorului descărcarea, transportul și manipularea produselor până în casă sau în scara blocului.

Politica de retur

Retur Gratuit în 14 zile

SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL oferă retur gratuit pentru clienții care notifică intenția lor în termen de maxim 14 de zile calendaristice de la primirea coletului. – PRODUSELE PERSONALIZATE ÎN MOD CLAR NU INTRĂ ÎN CATEGORIA ACEASTA.

Retur în 45 zile

Toți cei care nu mai doresc produsul SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL după 14 zile, pot returna produsul cu condiția să fie nedeteriorat, nepătat, să nu fie rupt sau stricat de orice natură. Returul după 14 zile este suportat de client și se va păstra un comision de stocaj de 15% din valoarea comenzii.

Costul transportului pentru returnarea produselor va fi suportat de către Client.

Produsele SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL vor trebui ambalate foarte bine pentru a nu fi deteriorate pe durata transportului.(indiferent dacă este retur în 14 zile sau 45 zile) În cazul avarierii produsului/produselor din cauza ambalării necorespunzătoare, SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL își rezervă dreptul de a refuza coletul/coletele.

Comenzile cu livrare pe teritoriul României sunt eligibile pentru retur gratuit. În urma solicitării primite de la client, SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL va trimite curierul la adresa indicată de client pentru a ridica coletul de retur în termen de 14 zile. Pentru retur în 45 zile returul va fi suportat de către Client.

Modalități și termene de returnare a produselor

Clientul se obligă să notifice SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL intenția și motivul de a returna produsele achiziționate, completând formularul de retur în termen de maxim 14 zile calendaristice de la primirea produselor. În caz contrar, SC REDLINE CONTRACT FURNITURE poate refuza returul Gratuit în 14 zile și va fi eligibil pentru retur în 45 zile.

Informațiile necesare care trebuie furnizate SC REDLINE CONTRACT FURNITURE pentru trimiterea curierului sunt următoarele: 

 • număr factură;
 • numele și prenumele;
 • adresa de unde curierul urmează să preia coletul de retur;
 • adresa de e-mail;
 • motivul returnării;
 • modalitatea de plată dorită (datele contului bancar sau înlocuirea produsului) ;

La primirea informațiilor referitoare la intenția de retur a clientului, SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL efectuează o solicitare la curier și trimite curierul la adresa indicată în comunicarea clientului pentru a ridica coletul de returnat. Costurile de transport ale coletului/elor returnate în 14 zile nu intră în responsabilitatea Clientului, acestea urmând a fi asumate de SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL.

Condiții de returnare a produselor

În orice situație de returnare a produselor, din alte motive decât cele generate de deteriorarea în timpul transportului, acestea trebuie să fie în aceeași stare în care au fost trimise Clientului, cu documentele aferente livrării (factura, certificat de garantie etc), și anume: să nu fie rupte, deteriorate de orice fel, pătate, tăiate, ambalate necorespunzator etc.

Renunțarea la produsul achiziționat (Renunțarea la cumparare)

Conform legislației în vigoare, posibilitatea de retur al unui produs fără a preciza motivele se aplică numai cumpărătorilor persoane fizice (detalii în O.U.G. Nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative). 

Notificarea de retur se face în scris la office@redlinecontract.com în termen de 14 zile calendaristice începând din ziua în care Cumpărătorul sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de Cumpărător, intră în posesia fizică a produsului.

Cumpărătorul care renunță la cumpărare în condițiile legii va suporta costurile directe legate de returnarea produselor (art 14 (2), O.U.G. Nr. 34/2014 ). Produsul va fi adus sau trimis prin curier de către Cumpărător catre depozitul central SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL, din str. Elizeului 49 D, jud. Tulcea, oraș Tulcea în termen de 30 de zile de la aprobarea returului. Dacă această perioada va fi depășită, returul va fi refuzat.


Produsele se trimit Vânzătorului în starea în care au fost primite, în cutia originală, cu toate accesoriile, consumabilele și produsele cadou aferente, împreună cu o copie după factură și certificatul de garanție în original. Renunțarea la cumpărare nu va fi acceptată în cazul deteriorării produselor sau a constatării de către Vanzator a stării de nevandabilitate a acestora.
Dacă renunțarea la cumpărare este aprobată, Vânzătorul va returna contravaloarea produselor la care Cumpărătorul a renunțat în maxim 14 zile calendaristice de la recepționarea produsul respectiv de către Vânzător. Suma va fi rambursată prin transfer bancar în contul indicat de client. Eventualele taxe de transport și de manipulare, aferente comenzii inițiale, nu se returnează.

În cazul în care, în urma returului, Vânzătorul constată o diminuare a valorii produsului datorată manipulării, va percepe Clientului o taxă de resigilare. Pentru a evita această situație, Cumpărătorul este sfatuit să supra-ambaleze produsul și cutia originală într-un alt ambalaj, pentru a le proteja mai bine. 

Următoarele produse nu beneficiază de dreptul de renunțare: 

 • Produsele aprovizionate conform specificațiilor Cumpărătorului, pe bază de comandă specială; Conform art. 16 lit. c din O.G. 34/2014, în cazul în care consumatorul (Cumpărătorul) optează pentru achizitionarea unor produse personalizate în mod clar, confecționate după specificatiile indicate de către Cumpărător, produsele suferind astfel modificări la cererea Cumpărătorului, acesta acceptă faptul că produsele de acest fel nu se returnează și nu se pot înlocui, fiind exceptate de la dreptul de returnare. Produsele aflate în categoria Comandă specială se supun acestui articol, întrucât sunt aduse/fabricate/comandate strict la solicitarea consumatorului, în baza plății integrale ale acestora, și nu se supun dreptului de retur.
 • Produse care prezintă urme de deteriorare (zgârieturi, lovituri), de instalare, de folosire, de uzură sau de consum.

Termene de returnare a banilor

Pentru retururi integrale de comenzi, Clientul primește banii aferenți produselor returnate în interval de 14 de zile lucrătoare de la data la care SC REDLINE CONTRACT FURNITURE intră în posesia produselor și verifică starea acestora.  

În cazul în care Cumpărătorul dorește returnarea banilor, termenul maxim legal este de 14 de zile de la confirmarea returului, dar nu înainte ca produsul retur să ajungă la sediul nostru.

Obținerea unei rambursări în urma anularii comenzii

Vânzătorul este obligat să vă returneze banii în termen de 14 zile de la primirea cererii dumneavoastră de anulare a comenzii.

Forță majoră

Niciuna dintre pârțile contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (total/parțial) sau executarea cu întârziere a obligațiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forța majoră. Părțile își vor aduce la cunoștință de îndată cazul de forță majoră și vor lua toate masurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului. 

Dacă în termen de 15 zile evenimentul de forță majoră nu încetează, părțile au dreptul de a denunța unilateral contractul fără pretindere de daune-interese.

Forța majora va fi probată conform legii.

Soluționarea conflictelor. Legea aplicabila

Pentru soluționarea problemelor vă rugam să ne contactați direct pe adresa de e-mail office@redlinecontract.comVom răspunde în termenul cel mai scurt pentru o soluționare amiabilă a oricărei sesizări venite din partea Clientului.

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice conflict apărut intre SC REDLINE CONTRACT FURNITURE și Clienți va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluționare este medierea, în condițiile legii, iar dacă aceasta eșuează se apelează la instanțele românești competente de la domiciliul Clientului.

Frauda

Crearea de conturi multiple folosind astfel de adrese generate automat și care expiră după o perioadă predefinită, pentru a putea beneficia de promoții sau oferte, sau orice comportament fraudulos în măsură să afecteze bunul mers al campaniilor, este interzisă și va fi considerată o tentativă de frauda. Proprietarul site-ului www.placari-pereti.ro își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula contul fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.

Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi: accesarea datelor Clienților SC REDLINE CONTRACT FURNITURE, alterarea conținutului site-ului, încercarea de afectare a performantelor serverelor SC REDLINE CONTRACT FURNITURE, deturnarea conținutului livrărilor către terti etc) vor fi pedepsite conform legii penale.

Dispoziții finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

Actualizat la data de 07.07.2023: S.C. REDLINE CONTRACT FURNITURE S.R.L., www.placari-pereti.ro.

Duminica,Luni,Marti,Miercuri,Joi,Vineri,Sambata
Ianuarie,Februarie,Martie,Aprilie,Mai,Iunie,Iulie,August,Septembrie,Octombrie,Noiembrie,Decembrie
Nu sunt destule produse disponibile in stoc. Mai avem doar [max].
Vezi Lista de produse preferateSterge din Lista de produse preferate
Cos de cumparaturi

Cosul tau este gol.

Inapoi in magazinul online

Adauga observatii la comanda Editeaza observatiile la comanda
Adauga un cupon:

Adauga un cupon:

Codul de cupon va functiona doar pe pagina de checkout